1
  • EIGENTIJDS & GEVARIEERD WONEN

Weesperwerf

Weesperwerf is volop in ontwikkeling. Een nieuw woongebied, in de driehoek van de Nijverheidslaan, Korte Muiderweg en de spoorlijn, waar hard aan wordt gewerkt.

Het voorlopig ontwerp gaat uit van 115 woningen, waarvan 30 sociale huurappartementen (studio’s) voor woningbouwcorporatie De Alliantie, 10 middeldure huur eengezinswoningen, 11 vrije sector huur eengezinswoningen en 64 vrije sector koopwoningen. De woningen liggen aan autoluwe woonstraten en er zijn drie architectonische verbijzonderingen in het plan op prominente plekken. Dat zijn kop van de vecht, het appartementengebouw aan de spoorzijde en een brede groenstrook waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

STAND VAN ZAKEN

Eind 2018 heeft de gemeente Weesp besloten om een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan te transformeren tot een nieuw woongebied. Na het sluiten van een anterieure overeenkomst met de gemeente is er door Weesperwerf CV gewerkt aan het bestemmingsplan en het ontwerp van de woningen en het gebied. In februari 2022 is het bestemmingsplan om Weesperwerf mogelijk te maken voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het bestemmingsplan. Weesperwerf CV is zich nu op vervolgstappen aan het beraden. Getoonde beelden en schetsmatige impressies op deze website zijn aan wijzigingen onderhevig. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Bekijk de historie en planning van Weesperwerf.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van Weesperwerf en wil je op de hoogte blijven van het plan, schrijf je dan bij ons in. Dan houden wij je op de hoogte!

Waar ligt Weesperwerf