Nieuwbouwplan Weesperwerf

Weesperwerf ligt in de driehoek van de Nijverheidslaan, Korte Muiderweg en de spoorlijn in Weesp. In totaal komen er op deze locatie 115 woningen in een zeer divers woningsegment; 30 sociale huurappartementen (studio’s) voor woningbouwcorporatie De Alliantie, 10 middeldure huur eengezinswoningen, 11 vrije sector huur eengezinswoningen en 64 woningen vrije sector koopwoningen.

De woningen liggen aan autoluwe woonstraten en er zijn drie architectonische verbijzonderingen in het plan op prominente plekken. Dat zijn kop van de vecht, het appartementengebouw aan de spoorzijde en een brede groenstrook waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het ontwerp is van architectenbureau Inbo.

Planning

In februari 2022 is het bestemmingsplan om Weesperwerf mogelijk te maken voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft niet ingestemd met het plan en Weesperwerf CV is hier bij de Raad van State tegen in beroep gegaan. In afwachting van de beroepsprocedure deed zich de mogelijkheid voor om de locatie te verkopen. Weesperwerf CV heeft dit afgewogen en ervoor gekozen om hierop in te gaan. Hiermee komt een einde aan de beoogde planontwikkeling met een programma van 115 woningen, wat betrokken partijen erg jammer vinden.