Nieuwbouwplan Weesperwerf

Weesperwerf ligt in de driehoek van de Nijverheidslaan, Korte Muiderweg en de spoorlijn in Weesp. In totaal komen er op deze locatie 115 woningen in een zeer divers woningsegment; 30 sociale huurappartementen (studio’s) voor woningbouwcorporatie De Alliantie, 10 middeldure huur eengezinswoningen, 11 vrije sector huur eengezinswoningen en 64 woningen vrije sector koopwoningen.

De woningen liggen aan autoluwe woonstraten en er zijn drie architectonische verbijzonderingen in het plan op prominente plekken. Dat zijn kop van de vecht, het appartementengebouw aan de spoorzijde en een brede groenstrook waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het ontwerp is van architectenbureau Inbo.

Planning

In februari 2022 is het bestemmingsplan om Weesperwerf mogelijk te maken voorgelegd aan de gemeenteraad. Ondanks dat het bestemmingsplan voldoet aan eerder gemaakte afspraken uit de anterieure overeenkomst en voldoet aan alle door de Raad gestelde kaders heeft de gemeenteraad desondanks niet ingestemd met het bestemmingsplan. Hierdoor loopt de realisatie vertraging op en Weesperf CV is zich nu op vervolgstappen aan het beraden.