Nieuwbouwplan Weesperwerf

Weesperwerf ligt in de driehoek van de Nijverheidslaan, Korte Muiderweg en de spoorlijn in Weesp. In totaal komen er op deze locatie 115 woningen in een zeer divers woningsegment; 30 sociale huurappartementen (studio’s) voor woningbouwcorporatie De Alliantie, 10 middeldure huur eengezinswoningen, 11 vrije sector huur eengezinswoningen en 64 woningen vrije sector koopwoningen.

De woningen liggen aan autoluwe woonstraten en er zijn drie architectonische verbijzonderingen in het plan op prominente plekken. Dat zijn kop van de vecht, het appartementengebouw aan de spoorzijde en een brede groenstrook waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het ontwerp is van architectenbureau Inbo.

Planning

Binnenkort wordt het bestemmingsplan van Weesperwerf aangeboden aan de gemeenteraad zodat deze opnieuw ter visie kan worden gelegd. Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld kan gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. Dit zal ongeveer een jaar duren. In deze tijd zal ook de verkoop van de woningen starten. Zodra de woningen verkocht zijn, en de omgevingsvergunning onherroepelijk is, kan er gestart worden met de realisatie van het project. Naar verwachting is dit eind 2022.