Overeenkomst ondertekend voor woningbouwplan Weesperwerf

De initiatiefnemers Blauwhoed en Aalberts Ontwikkeling en de gemeente Weesp hebben een anterieure overeenkomst ondertekend om te komen tot de bouw van circa 115 woningen op een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan.

Waarnemend burgemeester Van Bochove van de gemeente Weesp en Eltjo Bouwman en Henri Pleizier -namens de samenwerkende partijen die het project ontwikkelen vanuit Weesperwerf CV- kwamen op dinsdag 7 juli tot op anderhalve meter bij elkaar om de overeenkomst te ondertekenen.

115 woningen

In december 2018 besloot de gemeenteraad van Weesp om een deel van het bedrijventerrein aan de Nijverheidslaan te transformeren tot woonlocatie. Hier zullen circa 115 woningen worden gerealiseerd. Dit plan is de uitkomst van de participatie met bedrijven van de Nijverheidslaan en bewoners van de Korte Muiderweg. Ruim een derde van de woningen is bestemd voor het sociale- en het midden-dure huursegment. Wethouder Vos van Ruimtelijke Ordening is blij met deze ontwikkeling: “Opnieuw een locatie in Weesp waar extra woonruimte wordt toegevoegd voor Weespers!” De ambitie van de ontwikkelende partijen is “een duurzame kleinschalige woonbuurt te maken in een licht industriële, werfachtige sfeer met een divers aanbod van koop- en huurwoningen” aldus ontwikkelingsmanager Pascal Schreur.

Anterieure overeenkomst

Een anterieure overeenkomst wordt gesloten in de beginfase van een project, nog voor de vaststelling van het exploitatieplan. Eén van de afspraken die in deze overeenkomst is vastgelegd, is dat het beheer van de openbare ruimte wordt overgedragen aan de gemeente, zodra de woningen gebouwd en opgeleverd zijn, en Weesperwerf CV de openbare ruimte heeft aangelegd.

Vervolgproces

Nu de anterieure overeenkomst is ondertekend kan verder worden gegaan met de procedure ter voorbereiding op het bestemmingsplan en vervolgens met het bouwrijp maken van het terrein. Op dit moment is de verwachting dat de bouw begin 2022 kan starten.

Over dit bericht

  • Geplaatst op 8 juli 2020
Terug naar het nieuws Ik heb belangstelling